Cung cấp bơm cứu hỏa cho nhà máy Z115 Võ Nhai Thái Nguyên

Cung cấp bơm cứu hỏa cho nhà máy Z115 Võ Nhai Thái Nguyên. Hệ cứu hỏa bao gồm 1 điện 1 diesel Hyundai.

Nhà máy Z115

 

Dự án: Xí nghiệp 2, Nhà máy Z115

Địa chỉ: Võ Nhai, Thái Nguyên

Hạng mục: Cung cấp hệt hông bơm cứu hỏa bao gồm:

  • Bơm cứu hỏa động cơ điện 37kw
  • Bơm cứu hỏa đông cơ Diesel Hyundai 48kw
  • Bơm bù áp cứu hỏa 4kw
  • Bình tích áp Aquafill 500L-10bar
  • Tủ điều khiển hệ thống bơm cứu hỏa

Bơm cứu hỏa nhà áy Z115

 

bơm cứu hỏa nhà máy Z115

 

Video nghiệm thu bơm cứu hỏa tại nhà máy Z115 Võ Nhai, Thái Nguyên

[su_youtube_advanced url=”https://youtu.be/_CySzUm6c4A” rel=”no”]

Tin Liên Quan