Bơm Blagdon

Logo Blagdon Bơm màng Blagdon được thành lập vào đầu những năm 1950 bởi chủ sở hữu, George Blagdon và George Flynn. Công ty khởi đầu là một xưởng kỹ thuật nhỏ cung cấp hàng hóa cho các mỏ than địa phương. Cơ sở đầu tiên của công ty được đặt tại thành phố lịch sử của Durham ở Đông Bắc nước Anh. Hiện nay thương hiệu bơm màng Blagdon đang trở thành thương hiệu bơm màng cao cấp tại Việt Nam.