Bơm FinishThompson

Bơm FinishThompson được thành lập vào đầu năm 1951 và có trụ sở tại 921 Greengarden Road Erie, PA 16501 USA. Hãng hoạt động bởi những con người có nhiệt huyết và năng lực cao. Bơm FinishThompson chuyên sản xuất bơm trong lĩnh vực xử lý chất thải, trong đó có dòng bơm ly tâm dẫn động từ và bơm thùng phuy.