Bơm Franklin

Bơm Franklin Bơm Franklin được thành lập năm 1944 tại Mỹ. Hiện tại hãng có trụ sở chính tại 9255 Coverdale Road Fort Wayne, Indiana 46809, U.S.A. Bơm Franklin đã quá nổi tiếng tại Việt Nam với dòng bơm chìm giếng khoan và động cơ bơm chìm. Bơm được ứng dụng nhiều trong các nhà máy khai thác nước, cấp nước tại Việt Nam. Những năm gần đây, hãng cũng phát triển thêm dòng bơm công nghiệp để phục vụ cho nhiều mục đích sử dụng và khách hàng hơn.