Tin chuyên ngành

khớp nối nhanh: Có bắt buộc phải lắp cho bơm chìm nước thải?

khớp nối nhanh: Có bắt buộc phải lắp cho bơm chìm nước thải?

Ngày : 26-08-2019

Bơm chìm nước thải là một trong những dòng bơm đặc biệt. Được lắp đặt chìm hẳn vào trong nước. Do đó việc lắp đặt cho bơm chìm nước thải có khác với bơm đặt cạn. Chức năng của khớp nối...
Đọc Thêm

Xem thêm