Cung cấp bơm cứu hỏa cho tòa nhà Bộ Lao động thương binh và xã hội

Hợp đồng cung cấp hệ thống bơm cứu hỏa cho tòa nhà liên cơ Bộ Lao động – Thương Binh và Xã Hội

Tòa nhà bộ lao động

Dự án: Tòa nhà liên cơ Bộ Lao động – Thương Binh và Xã Hội

Địa điểm: Phố Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội

Hạng mục: Cung cấp hệt thống bơm cứu hỏa động cơ điện bao gồm

  • Bơm cứu hỏa động cơ điện 160kw
  • Bơm bù áp cứu hỏa 5.5kw
  • Bình tích áp 100L – 16bar

Bơm cứu hỏa bộ lao động

 

Bơm cứu hỏa bộ la động 2

Bơm cứu hỏa bộ lao động 3

Tin Liên Quan