Thẻ: Khớp nối nhanh

khớp nối nhanh: Có bắt buộc phải lắp cho bơm chìm nước thải?
khớp nối nhanh: Có bắt buộc phải lắp cho bơm chìm nước thải?

Bơm chìm nước thải là một trong những dòng bơm đặc biệt. Được lắp đặt chìm hẳn vào trong nước. Do đó việc lắp đặt cho bơm chìm nước thải có khác với bơm đặt cạn. Chức năng của khớp nối nhanh Khớp nối nhanh (QDC) là gì Một trong những phụ kiện của bơm chìm nước thải là khớp nối nhanh (Quick Discharge Connector)...
Đọc Thêm