Thẻ: kiểm định bơm cứu hoả

Kiểm định hệ thống bơm cứu hoả 75kw
Kiểm định hệ thống bơm cứu hoả 75kw

Ngày 18/7/2021. Công ty TNHH công nghệ An Phú Thịnh đã hoàn thiện hạng mục kiểm định và bàn giao cho Công ty TNHH FUJIKURA KASEI VIETNAM tại khu công nghiệp Đại An, Hải Dương. Hệ thống bơm cứu hoả 75kw. Hệ thống bơm cứu hoả bao gồm Bơm điện chính 75kw – Hãng Ebara Bơm diesel dự phòng 76kw – Hãng Ebara Bơm bù áp cứu...
Đọc Thêm