Thẻ: Cung cấp bơm cứu hỏa

Cung cấp bơm cứu hỏa cho nhà máy Z115 Võ Nhai Thái Nguyên
Cung cấp bơm cứu hỏa cho nhà máy Z115 Võ Nhai Thái Nguyên

Cung cấp bơm cứu hỏa cho nhà máy Z115 Võ Nhai Thái Nguyên. Hệ cứu hỏa bao gồm 1 điện 1 diesel Hyundai.   Dự án: Xí nghiệp 2, Nhà máy Z115 Địa chỉ: Võ Nhai, Thái Nguyên Hạng mục: Cung cấp hệt hông bơm cứu hỏa bao gồm: Bơm cứu hỏa động cơ điện 37kw Bơm cứu hỏa đông cơ Diesel Hyundai 48kw Bơm bù áp cứu hỏa 4kw Bình...
Đọc Thêm

Cung cấp hệ thống bơm cứu hỏa cho nhà máy Terumo
Cung cấp hệ thống bơm cứu hỏa cho nhà máy Terumo

Công ty TNHH công nghệ An Phú Thịnh, ký hợp đồng cung cấp hệ thống bơm cứu hỏa cho công ty TNHH thiết bị y tế Terumo Việt Nam. Dự án: Công ty ty TNHH thiết bị ý tế Terumo Việt Nam Địa chỉ: KCM Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội Hạng mục: Cung cấp hệ thống bơm cứu hỏa bao gồm: Bơm chữa cháy động cơ điện 110kw Bơm chữa cháy...
Đọc Thêm

Cung cấp bơm cứu hỏa cho công ty thức ăn chăn nuôi Hoa Kỳ (AFC)
Cung cấp bơm cứu hỏa cho công ty thức ăn chăn nuôi Hoa Kỳ (AFC)

Năm 2014 Công ty TNHH công nghệ An Phú Thịnh đã ký hợp đồng cung cấp hệt thống bơm cứu hỏa cho nhà máy thức ăn chăn nuôi Hoa Kỳ (AFC) Dự án: Công ty thức ăn chăn nuôi Hoa Kỳ (AFC) Địa điểm: Hưng Thịnh, Bình Giang, Hải Dương Hạng mục: Cung cấp hệ thống máy bơm chữa cháy bao gồm Bơm chữa cháy động cơ điện 55kw:...
Đọc Thêm

Cung cấp bơm cứu hỏa cho tòa nhà Bộ Lao động thương binh và xã hội
Cung cấp bơm cứu hỏa cho tòa nhà Bộ Lao động thương binh và xã hội

Hợp đồng cung cấp hệ thống bơm cứu hỏa cho tòa nhà liên cơ Bộ Lao động – Thương Binh và Xã Hội Dự án: Tòa nhà liên cơ Bộ Lao động – Thương Binh và Xã Hội Địa điểm: Phố Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội Hạng mục: Cung cấp hệt thống bơm cứu hỏa động cơ điện bao gồm Bơm cứu hỏa động cơ...
Đọc Thêm