Ngày 24/12/2016 Công ty TNHH công nghệ An Phú Thịnh vinh dự nhận được chứng chỉ chỉ số tín nghiệm Trusted Brand Index 2016 tại Tp. HCM