Bơm công nhiệp, bơm cứu hỏa, bơm hóa chất, bình tích áp

Bơm chìm nước thải Ebara - Model DVS
01.01.2000,02:36pm (GMT7)

Đặc tính kỹ thuật:
- Kiểu cánh Semi-Vortex
- Buồng bơm bằng gang
- Cánh bơm bằng gang
- Làm kín trục bằng phớt kép
- Bơm nước thải có lẫn tạp chất
- Kích thước vật rắn qua bơm tới 56mm
- Kích thước tạp chất dạng sợi tới 350mm
- Chế độ Auto/Alternating/Parallel/Manual (Call)
 
Ứng dụng:
- Bơm nước thải có lẫn tạp chất rắn, sợi 
- Kích thước tạp chất rắn tới 56mm 
- Kích thước tạp chất dạng sợi tới 350mm 
- Thoát nước hố thu 
- Thoát nước garage 
- Thoát nước bể chứa 
- Thoát nước tầng hầm 
- Thoát nước ao, hồ, bể bơi 
- Bơm vòi phun, đài phun nước 
- Các ứng dụng công nghiệp khác…