Bơm công nhiệp, bơm cứu hỏa, bơm hóa chất, bình tích áp

Bơm cứu hỏa Ebara động cơ điện
25.05.2013,06:44pm (GMT7)

BƠM CỨU HỎA - PCCC - ĐỘNG CƠ ĐIỆN

HIỆU EBARA / ITT-GOULDS / LOWARA,...
Lưu lượng: Max. 300Lít/giây ~ 1.100m3/h
Cột áp: Max. 16bar ~ 160mH2O
Công suất: Max. 350kW